Fanget opp av
Stikkord: kunstig intelligens

Kunstig intelligens – Maskinlæring

Kunstig intelligens – Maskinlæring

Kunstig intelligens består av mange grener og maskinlæring er en gren blant mange. Maskinlæring ansees som en spesialisering innenfor kunstig intelligens. Maskinlæring bruker man statistiske metoder slik at datamaskiner kan klare å finne mønstre i store datamengder. Istedet for å programmere maskinene så lærer de det de trenger å kunne. For å kunne lære opp dataen så deles datasettet inn i to prosesser, treningssett og et testsett. Treningssettet så trenes maskinen opp og etter hvert så testes det om maskinen…

Les mer Les mer

Kunstig intelligens- konsekvenser

Kunstig intelligens- konsekvenser

Kunstig intelligens er i konstant utvikling, teknologien bedres for hvert år og nye innovasjoner er i konstant utvikvling. Det er en spennende forandring men også for veldig mange er dette en skremmende endring i samfunnet. Kunstig intelligens har både sine positive og negative endringer for samfunnet. Samfunnet i dag er berørt av COVID-19 hvor flere land har innført strenge tiltak for å minske smittespredningen. Dette har også ført til at teknologien utvikles stadig. Flere bedrifter i Norge har måtte stenge…

Les mer Les mer

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens

Verdenen er i konstant endring. Menneskers kreativitet strekker seg langt, langt nok til å kunne utvikle teknologi som kan imitere menneskeheten. Teknologi som kommer til å ha en stor betydning som vil være med på å forme fremtiden og dens kommende generasjoner. Avansert teknologi som mange er redde for men som også mange ser frem til, nemlig kunstig intelligens. Kunstig intelligens er både spennende og skremmende fordi tanken om at menneskeheten kan utvikle intelligense som er på lik linje hvis…

Les mer Les mer