Fanget opp av
Stikkord: digital markedsføring

Digital markedsføring i fremtiden

Digital markedsføring i fremtiden

Vi er nå ferdige med den siste delen av Digital markedsføring. Det har vært et spennende og lærerikt semester fult av mange ulike muligheter. Et av temaene som har vært sentral i alle delene av dette emnet er nemlig endring. Samfunnet er i konstant endring, spesielt digitalt, hvor vi da kan se hvor mye menneskeheten har utviklet seg teknologisk. Markedsføring i seg selv har også gått mer mot digitalisering, hvor mye av markedsføringen tar sted på ulike sosiale plattformer som;…

Les mer Les mer