Amnesty Case

Amnesty Case

I dette innlegget skal jeg ta for meg en case oppgave om Amnesty International Norge.

Amnesty International

Amnesty International er en internasjonal bevegelse som ble stiftet i 19961 etter initiativet fra Peter Benenson som var en britisk advokat. Amnesty International jobber mot å fremme de universelle menneskerettighetene, ut ifra FNs definisjon av menneskerettigheter. Gjennom detaljert granskning og målrettede kampanjer hjelper de med å bekjempe brudd på menneskerettigheter over hele verden, hvor de står for solidaritet, rettferdighet og frihet.

Digitale kanaler og kundereisen

Amnesty International tar i bruk av flere plattformer som Twitter, Instagram, Facebook, hvor de deler informasjon og oppfordrer andre til å delta. De også har blant annet sin egen nettside, hvor en kan lese seg opp om organisasjonen og deres saker. Innleggene til Amnesty tyder på at de vil skape et engasjement og spre informasjon mest mulig.

Kundereisen her kan starte på hvilken som helst av disse plattformene. Sosiale medier har blitt en stor del av hverdagen til mange hvor det spiller en stor rolle i hvordan og hvem vi kommuniserer med. De fleste sin kundereise vil nok begynne på sosiale medier siden til Amnesty, hvor de da eventuelt velger å gi videre til nettsiden.

Posting av innlegg på Instagram og Facebook bygger opp med et engasjement hvor folk kan skrive kommentarer. Amnesty kan også bruke denne muligheten til å engasjere andre til å signere på underskriftkampanjer og blant annet donere. Organisasjonen kan på denne måten skape en nettverkseffekt ved at andre deler, reposter, liker, kommentere osv, med sine egne følgere, som igjen medfører at andre kan vise samme interesse.

Måling av analyse og trafikk

Amnesty kan ta for seg ulike verktøy for å måle og analysere trafikken sin. Sosiale medier som Facebook og Instagram har sine egne innebygde verktøy som måler engasjement, geografi, kjønn, rekkevidde osv. Amnesty kan bruke disse verktøyene på de ulike sosiale mediene som brukes for å måle engasjementet her og hva de eventuelt må gjøre bedre for å nå ut til flere eller hva slags innlegg og kampanjer som gjør det bedre enn andre.

Organisasjonen burde også ta i bruk av verktøyet Google Analytics for å analysere all data de får inn på nettsiden. Google Analytics får inn data som viser hvor brukere kommer og om atferden deres på nettsiden, som vil si hva de velger å klikke seg inne på, hvor lenge de er der osv. Amnesty er avhengig av den donasjonen de får fordi organisasjonen drives av donasjoner. Ved å ta i bruk av Google Analytics vil de ha bedre oversikt over dette, men også ta tak i lojale medlemmer og hvordan de kan jobbe mot å hvordan de kan få flere lojale kunder. Her kan også bedriften se hvor mange har tatt en del i alle kampanjene, som er viktige tall for en organisasjon som støtter seg på disse kampanjene og eventuelle underskrifter.

Verktøyet kan også hjelpe organisasjonen med å skjønne hvilke kampanjer som gjør det bedre enn andre, og hva som eventuelt må til for å gjøre det bedre på andre kampanjer, som igjen er viktig for bedriften fordi de er avhengig av folkets støtte.

SEO

SEO står for søkeoptimalisering som omhandler hvor synlig en bedrift eller organisasjon er under søk på Google. Det er veldig viktig for dem da å være enkelt synlig og være på første siden av Google for at de skal bli lagt merke til. Folk flest velger ikke å trykke seg på 4 lenk på listen og de velger heller ikke å gå lenger enn første side.

Når en søker opp «Amnesty International» så dukker de opp på toppen av siden på Google, hvor de er ganske synlige, som dermed gjør det enklere for andre å finne dem uten å måtte søke for lenge. Når en velger å søke «menneskerettigheter» så er Amnesty lenger nede på siden, her kan de velge å jobbe mer med lenkeoppbyggingen for å være enklere og mer synlig når en velger å søke på det spesifikke ordet. Når en søker «menneskerettigheter organisasjoner» så er de mer synlige, men ikke blant topp 3, hvor det beste er å jobbe med lenkeoppbygging for å eventuelt være blant topp 3 resultatene som dukker opp. Nettsiden er ganske rask, en trenger ikke å vente lenge når en trykker seg inn på den som også er positivt fordi ingen er villige til å vente på trege nettsider.

Kilder:

https://www.amnesty.org/en/who-we-are/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *