Hva er en UTM tag og hvordan sette det opp.

Hva er en UTM tag og hvordan sette det opp.

I dette innlegget her skal jeg ta for meg hva UTM tag er hvordan en kan sette dette opp.

Hva er UTM?

UTM er en forkortelse for Urchin Tracking Modules. Ved enden av en URL er det en liten kode eller tag som hjelper til med å spore en lenkes leveranse, altså en UTM tag. En av de viktigste grunnene til å ta i bruk av UTM-sporing er for å finne ut nøyaktig hvor nettstedstrafikken din kommer fra (Afectium.no). En kan da eksempelvis finne ut hvor godt en kampanje har gjort det ved å se på trafikken på nettstedet ditt.

Hvordan hjelper UTM-haler nettstedet ditt?

UTM tagger som nevnt tidligere hjelper deg med å forstå hvor trafikken din kommer fra. En av de viktigste grunnene til å ta i bruk av disse taggene er for å finne nøyaktig hvor trafikken på nettsiden kommer fra. En kan også gi ulike UTM tagger til eksempelvis Instagram, Facebook, nyheter osv, hvor en da kan se hvilke som ga best resultater. Ved å ta i bruk av disse taggene kan en også forstå hvilke kampanjer som gir best resultater, hvor en da kan best optimalisere kampanjene og tilrettelegge dem på bes mulig måte.

Hvordan bygger en, en UTM-hale?

Det er viktig å kunne forstå UTM taggene ved at du kan lese og at du skjønner deg på strukturen deres. UTM er da delt inn i 2 komponenter: UTM parameter og Sporings variabel (Tracking variable) (Moenco.no).

Den som avgjør alt det som skal spores er UTM paramenter. Det starter alltid med «utm_». En kan da spore fem forskjellige parameter:

  1. utm_campaign
  2. utm_source
  3. utm_email
  4. utm_term
  5. utm_content

Ved sporings variabel kan en identifisere det en ønsker å spore og hvor da UTM parameter definerer HVA en ønsker å spore. Sporings variabel er det som forteller deg om hva som spore. Den vises alltid etter «=» i lenken. I noen tilfeller kan variabelen være bokstaver, tall, teg eller «?» tegn.

De ulike parameterne og hva de går ut på

utm_source: Her har en mulighet til å spore hvor trafikken kommer fra. Eksempelvis fra: Google, Instagram, Facebook Twitter osv.

utm_medium: Her spores det mer et mer generelt nivå enn source. Her måles de ulike markedskanaler de besøkende kommer fra.

utm_campaign: Her spores trafikken til nettsiden din, ved å spore markedsinnsats eller kampanje som hjelper med å trekke inn trafikken til nettsiden din.  

utm_content: Denne er valgfri en kan velge å bruke og den blir brukt som oftest når en bruker flere lenker som leder til samme URL. En kan da spore hvilke CTA-er som blir klikket inn på.

utm_term: Denne brukes til å spore opp søkeord og brukes mest til betalte søk annonser. Eksempelvis annonser som dukker opp under Google søk.

Hvordan sette opp utm parameter

En kan da ta i bruk av Google sitt eget verktøy «Google URL builder». Det en gjør da er å fylle ut alle felt også kommer det på bunnen av siden hvordan lenken vil se ut.

URL blir lagt til automatisk i Google analytics kontoen man har satt opp. Deretter går man inn på Google analytics kontoen en har satt opp for å finne dataen. Gå over til menylinjen på siden og velger Brukeranskaffelse, deretter velger man All trafikk og videre velger man Kilde/medium. Deretter vil en få opp UTM kodene som man har satt opp i URL byggeren, hvor man da kan se hvilke UTM tagger som har mest trafikk.

Kilder:

https://www.moenco.no/blog/utm-tagger

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *